Kontakt

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Wojciech GWAREK
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
w.gwarek@ire.pw.edu.pl

Sekretarz:
dr inż. Andrzej WITCZAK
Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa
ul. Gen. W. Urbanowicza 2
Tel. 261 839646
andrzej.witczak@wat.edu.pl