Dni Radiolokacji

14-16 listopada 2017 Dni Radiolokacji

W dniach 13-16 listopada w centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance odbyły się Dni Radiolokacji 2017. Jest to wydarzenie skupiającego 2 najważniejsze w Polsce konferencje dotyczące radiolokacji i radioelektroniki. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

Pierwszą z konferencji była, organizowana już po raz 48, Konferencja Naukowo-Techniczna Radiolokacji, a jej tematem wiodącym w tym roku były „Przełomowe technologie radiolokacyjne w programie modernizacji technicznej SZ RP”. Spotkanie to niezmiennie stanowi główne krajowe forum wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami, projektantami oraz producentami urządzeń radiolokacyjnych wykorzystywanych we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych RP. Konferencja przyczynia się do rozwoju zarówno polskiego przemysłu radiolokacyjnego jak również środowisk naukowo-technicznych wspierających ten przemysł co w efekcie pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu technicznego polskiej radiolokacji. Konferencja tradycyjnie miała charakter zamknięty. Wzięli w niej udział zaproszeni przedstawiciele środowiska związanego z tematyką Konferencji.  Tegoroczna edycja konferencji zgromadziła ponad 100 uczestników reprezentujących Ministerstwo Obrony, SZ RP, przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego, najważniejszych polskich uczelni oraz polskich instytucji i jednostek naukowych oraz badawczych.

Otwartą formułę miało drugie, trzy dniowe wydarzenie, czyli 9. Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne.  Konferencja UiSR ma charakter naukowy i  jej celem jest szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień technicznych z dziedziny systemów radioelektronicznych a także zacieśnianie współpracy pomiędzy krajowymi ośrodkami naukowymi, jednostkami badawczo- rozwojowymi  oraz krajowym przemysłem.

Zakres tematyka tegorocznej konferencji obejmował następujące obszary tematyczne.

 • Akustyka i akustoelektronika
 • Anteny i mikrofale
 • Wykorzystanie BSL i obrona przed ich nieuprawnionym użyciem
 • Elektronika biomedyczna
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Optoelektronika
 • Przetwarzanie sygnałów  i danych w urządzeniach i systemach radioelektronicznych
 • Radiolokacja
 • Radionawigacja
 • Radioelektronika w zastosowaniach kosmicznych
 • Urządzenia i systemy specjalne

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Wygłoszone zostało 63 referaty zgłoszone przez przedstawicieli polskich uczelni, ośrodków naukowych i technicznych w tym m.in. Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, PIT-RADWAR S.A.  oraz przedstawiciele innych firm i instytucji. W konferencji wzięli udział również goście z Włoch oraz Izraela.

Jak co roku, Konferencji towarzyszył konkurs dla młodych naukowców. W konkursie tym zostały przyznane 3 nagrody i jedno wyróżnienie.

Pierwszą nagrodę za referat „ Współczesne układy FPGA w zastosowaniach radiolokacyjnych na przykładzie modułu filtru dopasowanego” zdobył Michał KNIOŁA z Wojskowej Akademii Technicznej.

Drugą nagrodę za referat: „ Wybrane zagadnienia projektowania bojowych bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro” otrzymał Michał KUC z Wojskowego Instytutu Uzbrojenia.

Trzecie miejsce zajął Marcin GÓRALCZYK z Politechniki Warszawskiej za prezentację tematu „Stan technologii mikrofalowych elementów z azotku galu”.

Pracą wyróżnioną był referat Pawła BRZOSKIEGO z firmy GMV Innovation Solutions zatytułowany: „Pozycjonowanie względne z wykorzystaniem GNSS dla misji Proba-3”.

Organizatorami Dni Radiolokacji byli: PIT-RADWAR S.A., Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Departament Polityki Zbrojeniowej MON.

 

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN jest od lat patronem konferencji UISR.